Oplossing insturen

In onze @pp kunt u eenvoudig uw antwoord insturen.
We hopen dit ook zo snel mogelijk te maken via de website.

Woordenbak: Psalmregel Thema: Rust
1. Wees mij toch genadig, HEER’; (Let op: laatste letter weglaten van gevonden woord)
2. Laat mij die gunst op aarde nimmer missen. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
3. God roeit hen uit, die ’s vromen rust verstoren; En (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
4. Gij hebt in angst mij hulp beschoren,
5. De gouden zon weet, waar zij schuil moet gaan.
6. Steeds beed’len, en de nooddruft derven,