Oplossing insturen

In onze @pp kunt u eenvoudig uw antwoord insturen.
We hopen dit ook zo snel mogelijk te maken via de website.

Thema: Rust
Woordenbak: Psalmregel

1. Maar ’t heilig volk, dat op deez’ aarde leeft,
2. Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
3. Haast in een hoog vertrek.
4. Niet voortga door geweld de rust te storen.
5. Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden) En (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
6. Gij hebt het leven mij geschonken, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)