Oplossing insturen

In onze @pp kunt u eenvoudig uw antwoord insturen.
We hopen dit ook zo snel mogelijk te maken via de website.

Woordenbak: psalmregel Thema: Bevrijding
1. Och HEER’, geef heil op dezen dag; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
2. Door Uwe gunst, uw naam ter eer, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
3. Uw rechterhand niet van mij scheiden.
4. Ai, help en red mij uit den nood, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden) Het (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
5. Op ’t zuchtend hart der onderdrukte vromen;
6. Geen vader sloeg, met groter mededogen,
7. Gij hebt uw land, o HEER’, die gunst betoond,