Woordenbak: Tekst
1. Hoe lang uw gramschap dragen? (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
2. Hoelang zult Gij, in mijn ellenden, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
3. Mij stellen voor Uw aangezicht; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
4. Mijn beend’ren kan Ik tellen één voor één;
5. O God, verlos en red mij uit den nood;
6. Zoudt Gij Uw aangezicht verbergen?