Vanaf heden zijn we niet meer te beluisteren via de kabel 104.1 via Ziggo. Opties zijn: Ether 107.3 FM of via online luisteren.
Als u in de Meente/weidegreven Woont, kan u gebruikmaken van het Meentenet. Voor meer info; contactpagina

Woordenbak: Tekst

  1. Gij zijt, o HEER’, van d’ allervroegste jaren,
  2. Nu dan, o HEER’, wat is ‘t, dat ik verwacht?
  3. Zij weken af door trouwelozen handel,
  4. Dies doe ik, in gezangen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

U (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)

  1. Roemt nu, met nieuwe lofgezangen,
  2. Gij, Gij zult vreselijke dingen
  3. Wil, o God, mijn bede horen,