Vanaf heden zijn we niet meer te beluisteren via de kabel 104.1 via Ziggo. Opties zijn: Ether 107.3 FM of via online luisteren.
Als u in de Meente/weidegreven Woont, kan u gebruikmaken van het Meentenet. Voor meer info; contactpagina

Vragen: Wie-wat-waar
1. Hoe noemde Jezus de schriftgeleerden en de Farizeeërs? Noem er 3
2. Noem 2 profeten die een boek moesten opeten!
3. Noem 3 reuzen uit de Bijbel!
4. Noem 3 melaatsen op uit de Bijbel!
5. Noem 3 wonderen die met Elia verbonden zijn!
6. Wat is Petrus’ kortste gebed?