Woordenbak: Tekst

1. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,
2. Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
3. In God is al mijn heil, mijn eer,
4. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
En (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
5. Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
6. Die in zijn wandel zich oprecht