Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel

 1. Doch om Zijns naams wil, om Zijn macht
 2. O Jakobs God, geef mij gehoor.
 3. Dit doet Jozefs zaad
 4. Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen,
 5. Zo word’ Uw dierbaar volk in ’t end (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Bij dag te hoeden voor gevaren; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

Woordenbak: Tekst

 1. Niet ons, o HEER, niet ons, Uw naam alleen (uit deze regel zoeken wij 2 woorden en achter 1 van de gevonden woorden moet u een “e” zetten)
 2. Behoud ons, HEER’ der legermachten;
 3. Ik zal, o HEER’, dien ik mijn Koning noem, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden en haal van 1 van de gevonden woorden de laatste letter af)
 4. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, (haal van het gevonden woord de laatste letter af) Ons  (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 5. Ten dage van Zijn grimmigheid verslaan. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Ach, waarom trekt G ‘Uw hand dus van ons af, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 7. Maar ik zal roepen tot mijn God, 


Woordenbak: Psalmregel

 1. Zou God Zijn genâ vergeten?
 2. De HEER’ zal steeds Uw rechterhand verzellen;
 3. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
 4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
 5. Mijn ziel is immers stil tot God;
 6. En nimmer zijnen val gedogen.
 7. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,                                  Vragen: Wie-wat-waar

 1. Wie verloste Israël van de Midianieten?
 2. Wie verloste Israël van de Ammonieten?
 3. Welk geloofsgetuigenis gaf Job onder alle lijden?
 4. Wat moesten de discipelen van Johannes hun meester boodschappen?
 5. Wat zegt Jezus van de weg naar het verderf?
 6. Wat getuigde Paulus aan het einde van zijn leven tegenover Timotheüs?