Vanaf heden zijn we niet meer te beluisteren via de kabel 104.1 via Ziggo. Opties zijn: Ether 107.3 FM of via online luisteren.
Als u in de Meente/weidegreven Woont, kan u gebruikmaken van het Meentenet. Voor meer info; contactpagina

Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel
1. Gij hebt veel goeds bij Uwen knecht gedaan;
2. Gij, volken, hoort; waar g’ in de wereld woont,
3. Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER’,
4. Hij, die Uw naam in waarheid kent, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
5. Och, daalde ’t heil uit Sion spoedig neer
6. Ik blijf den HEER’ verwachten;

Vragen: Wie-wat-waar
1. Hoe noemde Jezus de schriftgeleerden en de Farizeeërs? Noem er 3
2. Noem 2 profeten die een boek moesten opeten!
3. Noem 3 reuzen uit de Bijbel!
4. Noem 3 melaatsen op uit de Bijbel!
5. Noem 3 wonderen die met Elia verbonden zijn!
6. Wat is Petrus’ kortste gebed?

Woordenbak: Psalmregel
1. Leer mij, o HEER’, den weg, door U bepaald, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
2. Leer mij, o God van zaligheden, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
3. Houd in uw weg het oog op God gericht, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
4. Wees mij een rots, om in te wonen;
5. Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest;
6. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,

Woordenbak: Tekst
1. Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
2. U dank bewijzen;
En (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
3. Ik loof den HEER’, mijn God; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
4. Ja wij loven U, o HEER’!
5. O God, wij mochten met onz’ oren
6. D’ algoede God zij ons genadig