Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel

 1. Dies springt mijn hart van juichensstof,
 2. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. (aan gezochte woord de letter G toevoegen)
 3. Den God van mijn betrouwen.
 4. O God, mijn God, Gij aller vorsten Heer,’
 5. Welzalig is het volk, dat dus gezegend,
 6. En tot den top van eer wordt opgevoerd

Woordenbak: Tekst

 1. Over (dit woord moet u gebruiken in uw antwoord)
 2. Dan blijkt op ’t klaarst, dat hier het weinig goed
 3. Hun zijt Gij goed, die goedertieren hand’len; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. Ik sla op die getrouw in ’t land zijn, d’ ogen;
 5. ’t Is nooit, o God, van U veracht geweest.
 6. Over (dit woord moet u gebruiken in uw antwoord)
 7. Gij hebt veel goeds bij Uwen knecht gedaan;
 8. Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 9. U (dit woord moet u gebruiken in uw antwoord)
 10. Om mijnen zetel vast te zetten.           

Woordenbak Psalmregel

 1. Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
 2. Aan Zijn woord gedenkt; D’ erfenis ons schenkt,
 3. Hij, die op Gods bescherming wacht,
 4. Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken,
 5. God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
 6. Al juichend uit, op Gods begeren;