Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Doe Gij, o HEER’, na ’t angstig klagen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)                
 2. Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
 3. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd;                
 4. Nog aan Uw gunst van vroeger jaren;                                             
 5. En nooit Mijn hulp onttrekken.                                                          
 6. Daar ‘k schreiend U mijn leed vertoon;

Thema: Bijbeltekst

Woordenbak

 En die, in ’t vroom en ongeveinsd gemoed, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)       

 1. Och, dat er kracht en leven in mij reez’! (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)             
 2. Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,                                  
 3. Ik zal tot U, met mijn gebeden, eerbiedig treden.             
 4. Zijn waarheid wankelt nimmermeer;                       
 5. En dorsten naar U in een land,

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
 2. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
 3. Hoelang zult Gij zulks zien, o God?
 4. Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
 5. Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
 6. Opdat ik steeds Uw woord zou onderhouden;

Thema: Zonen

Vragen: Wie-wat-waar-welke?         

 1. Hoe heette de zoon van Methusalem?
 2. Hoe heetten de zonen van Terah?
 3. Hoe heetten de zonen van Samuël?
 4. Hoe heetten de zonen van Isaï?
 5. Hoe heetten de zonen van de profeet Jesaja?
 6. Hoe heetten de zonen van Jozef en Maria?