Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel

 1. Looft God, den trouwen Opperheer;                                   
 2. Dat sedert lang ligt uit te drogen,                                          
 3. Wat hij U smeekt’ uit ’s harten grond,                                 
 4. De lofzang klimt uit Sions zalen                                  
 5. Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.              
 6. Gij, hemel, aard’ en zee, vermeldt Gods lof;                      
 7. Gij drenkt het, in zijn jammerstaat,

Woordenbak Tekst
Thema: Hervorming

 

 1. Zo zullen wij de schapen Uwer weiden,                                                      
 2. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,                                 
 3. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, (Zet “ge” voor het gevonden woord en de letter “d” er achter)                              
 4. De HEER is recht in al Zijn weg en werk; (Zet “de” achter het gevonden woord)                 
 5. O God, verlos mij uit den nood,                                                         
 6. Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,
 7. Geloofd zij God, Die zijn genade (Van het gevonden woord de laatste letter weglaten)                    

Woordenbak Psalmregel

 1. Daar rees Zijn lof op stem en snaren,                                               
 2. Komt, laat ons samen Isrels HEER,                                                     
 3. Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte,                                                       
 4. Gods offers zijn een gans verbroken geest,                                    
 5. Zijn mij Uw huis en tempelzangen!                                       
 6. Och, mocht ik in die heilige gebouwen,                                           
 7. ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len