Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Geen uitzending in verband met biddag.

Woordenbak: Bijbeltekst (Antwoord is een uitspraak van Paulus uit de 1e Korinthebrief)
Thema: Biddag

 1. En wendt alom het oog van Zijn gena,
 2. Gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht (zet “en” achter het gevonden woord)            
 3. Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. (zet “de” achter het gevonden woord)            
 4. t ’Is God, Die mij met sterkte wil omgorden;
 5. Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
 6. Op ‘t weligst groeit, geplant in eigen grond;
 7. Viel toen vanzelf hun rijkelijk in handen;

Woordenbak: Bijbeltekst

 1. Maar die den HEER’ zoekt vroeg en laat, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)           
 2. Zingt beurtelings en dankt den HEERE; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Ik blijf den HEER’ verwachten;
 4. De vromen zullen U verhogen,
 5. De (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
 7. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten (de letters “en” achter het benodigde woord zetten)                             

Woordenbak:  regel uit een psalmvers

 1. Hij zocht alom, maar ach; Hij vond er geen,                                             
 2. Ziet (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 3. Neig, o HEER’, Uw gunstig oren,
 4. Neer (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 5. Vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 7. In ’t oog Zijn daân, in ’t hart Zijn wetten houden (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 8. Maar ’t heilig volk, dat op deez’ aarde leeft,