Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak  : Bijbeltekst

Thema: Pinksteren

       En (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)

 1. Zij sloegen ’t oog op God
 2. Zij werden daag’lijks begenadigd
 3. Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest;
 4. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen. Met (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
 5. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest (voeg de letter “n” toe aan het gevonden woord)
 6. Ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

 

Woordenbak  : Psalmregel

 1. En hem met heil’ge zalf aan mij en ’t rijk verbonden. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. Met eer bekroond in ’t Godd’lijk rijksgebied.
 3. Zingt des Hoogsten eer,
 4. Waar Hij, bekleed met eer en macht,
 5. De heerlijkheid der hoogste Majesteit.
 6. Een kroon van ’t fijnste goud. (zet “ge” voor het gevonden woord en “d” erachter)

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: Hemelvaart

 1. Hoe begint Psalm 110 (onberijmd)? (alleen vers 1)
 2. Welke (onberijmde) psalm zegt: en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
 3. Welke (onberijmde) psalm zegt: Hij is zeer verheven?
 4. Welke (onberijmde) psalm spreekt van: Gij zijt opgevaren in de hoogte?
 5. Wanneer zei Jezus: Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u?
 6. Met welke woorden vertroost Jezus Zijn discipelen, als Hij er niet meer zal zijn?

Woordenbak  Psalmregel

 1. Geef dat mijn oog het goed ’aanschouw’,
 2. Gij zult opstaan, ons beschermen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. De HEER ’is mij tot hulp en sterkte; In (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 4. Hoelang zal ik, door tegenheên,
 5. Bij U HEER’, is de levensbron; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Maar d áltoos wijze raad des HEEREN. Bij (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 7. U alleen, U loven wij (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

Woordenbak  : Bijbeltekst

 1. Hij is al treft u ’t felst verdriet, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. Mijn ziel is immers stil tot God;
 3. O HEER’ mijn rotssteen, mijne sterkte! (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. En (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 5. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Mijn (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 7. De HEER’ zal zijn een hoog vertrek (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 8. Ik zal niet wank’len, grote God. (uit deze regel zoeken wij 4 woorden)