Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: Aardsvaders

 1. Van wie kreeg Abraham 1000 zilverlingen?
 2. Hoeveel zonen had Abraham bij Ketûra?
 3. Hoe heetten de kleinzonen van Lot?
 4. God veranderde de namen van de aardsvaders, welke namen gaf God hun?
 5. Hoe oud zijn de aardsvaders geworden?
 6. Waar zijn zij begraven?

Woordenbak : Psalmregel

 1. Getrouwe HEER’, Gij wilt mijn goed, mijn God,                                       
 2. God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
 3. En met een blij gelaat,
 4. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
 5. En al Zijn wond’ren prijzen
 6. Zingt vrolijk; roemt Zijn deugden t’ allen tijd,
 7. Het lied, gewijd aan ’s HEEREN lof,                

Thema: Nieuwjaar

Woordenbak: regel uit een Bijbeltekst

 1. Van Zijnen hogen zetel ziet.                                                               
 2. En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,
 3. Maak Uwe weldaân wonderbaar,
 4. En noemt die alle bij haar namen.
 5. De grote Schepper aller dingen
 6. Gij zult nieuwe dagen voegen (van het gezochte woord  de laatste letter niet gebruiken)