Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Dankdag

Woordenbak Psalmregel

 1. Vergaad’ren
 2. Zij sloegen ’t oog op God;
 3. Den drogen grond uit Zijnen hemel drenkt;
 4. En voorraad steeds na voorraad uitgegeven;
 5. Zo gaat het elk, dien God bemint.
 6. Gij schiept het barre noord en ’t zoele zuiden saam;
 7. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren;                 

Woordenbak: Hervormingsdag

 1. God is een toevlucht voor de Zijnen
 2. Dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden.
 3. Mijn hoge burg, mijn goedertierenheid;
 4. Mijn steenrots, burg en Helper is de HEER’,
 5. Gij, Die met onze legerschaar
 6. Den God van mijn betrouwen.                                   

Vragen: Wie-wat-waar

 1. Hoelang stond het water, tijdens de zondvloed, op aarde?
 2. Hoe oud waren Mozes en Aäron toen zij voor Farao stonden?
 3. Wie was de eerste koning over de 10 stammen in Israël?
 4. Hoe bewees Jezus Zijn almacht in de natuur?
 5. Wie predikte het Evangelie in Samaria?
 6. Werd Paulus te Rome gevangen gezet?

Woordenbak: Psalmregel

 1. Ai, matig Uw kastijden;
 2. Geef, HEER’, opdat van angst en strijd
 3. Zie op mij in gunst van boven
 4. Weer van mij toch schaamt’ en spot
 5. En richtte hunne schreden naar een gewenste stad
 6. En met wat blijde zielevreugd