Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar
1. Welke 2 mannen zijn nooit gestorven?
2. Noem 3 mannen die meer dan 900 jaar geleefd hebben!
3. Noem 3 zelfmoorden op uit de Bijbel.
4. Welke 3 koningen hebben over geheel Israël geregeerd?
5. Welke andere profeten (dan de bekende profeten) waren er nog meer in de Bijbel? Noem er 3.
6. Noem 3 profeten in het Nieuwe Testament.

Woordenbak: Psalmregel

1. Want elk ging voort in God op ’t snoodst te tergen,
2. Hij zal, in alle ramp en pijn,
3. Ik heb mijn vlees met enen zak bekleed,
4. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
5. Het wel doen trouw’loos heeft vergeten,
6. Zij zijn weer telkens afgeweken,

Woordenbak: Tekst

1. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan,
2. Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
3. In God is al mijn heil, mijn eer,
4. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
En (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
5. Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
6. Die in zijn wandel zich oprecht

Woordenbak: Psalmregel

1. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad;
Elk (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
2. Een dikke rook ging op, waar Hij zich verkeerde
3. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
4. Ik roem in God, ik prijs ’t ontfeilbaar woord; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
Op (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
5. Hun drift, aan snood bedrag verbonden (zet ’t voor het gevonden woord en st achter het gevonden woord)
Te (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
6. De vijand dorst, bij al ons leed, ons tergen,