Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Woordenbak: Psalmregel

 1. ,,Laat’’, zeiden zij, laat ons het ganse land, (We zoeken 2 woorden uit deze regel. Let op! De gevonden woorden omdraaien, 2e woord komt als eerste in uw antwoord)            
 2. Zij spraken stout; kan God in wildernissen

En (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)          

 1. In hart en mond ligt heet venijn,

Op (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)

 1. De buit van ’t overwonnen land
 2. Komt, kind’ren, hoort naar mij;

Aan, men (deze woorden kunt u in uw antwoord gebruiken)

 1. Roei uit al zijn nakomelingen;

Gans (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)

 1. Ja waarlijk, God is Isrel goed,

Uit (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
                                                                             

Woordenbak: Tekst

En (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)

 1. ‘k Zal dit melden, ‘k zal altijd (We zoeken 2 woorden uit deze regel. Let op! De gevonden woorden omdraaien, 2e woord komt als eerste in uw antwoord)      
 2. Looft God, looft Zijn naam alom, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden) Zijn (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 3. Waarmede zal de jongeling zijn pad,
 4. Men zal Hem van d’ Eufraat vereren, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 5. Mijn tong zal U mijn Redder noemen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Geeft den HEERE sterkt’ en eer; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

Onze (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)

 1. En zegen en gerechtigheid

Woordenbak: Psalmregel

Thema: Pinksteren

 1. Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
  De (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
 1. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
 2. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft;
 3. Daar zag ik, op wat gladde wegen
 4. Nu moet uw tong de heid’nen noden; (zet de letter “e“ achter het gevonden woord)
 5. En drijf ze met Uw onweer voort; (zet de letter “t“ achter het gevonden woord)

Vragen: Wie-wat-waar

 1. Waar staat: Ik zal u geen wezen laten, Ik kom weder tot u.
 2. Waar staat: Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.
 3. Waar staat: Ik ga heen om u plaats te bereiden?
 4. Waar staat: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.
 5. Waar staat: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.
 6. Waar zegt Jezus: En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.