Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar

 1. Wat is het kortste Bijbelboek?
 2. Wat is het langste Bijbelboek?
 3. Wie was de eerste boet profeet?
 4. Welk volk at graag ajuin, komkommers, pompoenen en knoflook?
 5. Wat was de langste en wat de kortste dag?
 6. Wie heeft er zoveel jaar geleefd, zoals het jaar aan dagen heeft?

 

Woordenbak: Psalmregel

 1. God heeft bij ons wat groots verricht;
 2. Wien heb ik nevens U omhoog? (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mij doel,
 4. Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
 5. Ik hef tot U, Die in den hemel,
 6. Getrouwe HEER’, Gij wilt mijn goed, mijn God, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)           

Woordenbak: Tekst

 1. Wij hebben God op ’t hoogst misdaan; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
  Hem (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 2. Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel,
 3. Ik zal, omdat G’ in bange dagen
 4. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 5. Eerst schiep, en sinds bewaarde
  Lief (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 6. Een langen tijd verdriet gehad,
 7. Uw God, o Isrel, heeft de kracht


Woordenbak: Psalmregel

 1. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, (van het gevonden woord alleen de eerste helft gebruiken)
 3. Gij volken, hoort; waar g’ in de wereld woont,
 4. D ‘ontemb ‘re zee houdt stand, waar ’t God gebiedt;
 5. De HEER’, bewaart de ziel, die Hem bemint; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Geef, HEER’, den goeden Uwen zegen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)