Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Vrijheid voor Israël

Woordenbak Psalmregel

 1. Dat zich d’ aard’ bewege; Hij is Isrels zege!
 2. Jakobs God ter hulpe heeft!
 3. Gebied het heil voor Jakobs zaad.
 4. Hij geeft m’ opnieuw een danklied tot Zijn eer,
 5. In ’t midden ging het vrolijk koor
 6. Verbaasd, hem straks de vrijheid aan;
 7. Dat woont bij Hem, ’t heeft zingensstof.

Thema: Rusten

Woordenbak Bijbeltekst  (De oplossing vindt u in het boek Job!)

 1. Daar zal ons ’t goede van Uw woning
 2. Niets is er, waar ik in kan rusten;
 3. Hij is getrouw, de bron van alle goed;
 4. Het goede voor, in weldoen onvermoeid;
  (bij het gevonden woord de 1e twee letters weglaten en achter dit   woord -en- zetten!)
 5. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
 6. Houdt door haar kracht Gods volk in stand.

Thema: Loven

Woordenbak Psalmregel

 1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
 2. Ik zal God, mijn God, nog loven.
 3. Het is bereid, om U, mijn God, te loven.
 4. Heer’, mijn God, ik zal U loven,
 5. Ik mocht met mond en hart Hem loven,
 6. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
 7. Het past oprechten God te loven;

 

Vragen: Wie-wat-waar?           

 1. Heeft Jozef ooit het land Kanaän terug gezien?
 2. Wie had 12 broers en geen zusjes?
 3. Wie zijn dochters bouwden mee aan de muur van Jeruzalem?
 4. Wie genas er, door vijgen, van een boze zweer?
 5. Wie waren ervaren in het verstand van tijden, om te weten wat Israël moest doen?
 6. Waar redde ’t woord: verborgen schat’’, 10 mannen van een bloedbad?