Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: Jeremia

 1. Welke mannen spraken Jeremia tegen, zodat ze toch naar Egypte konden vluchten?
 2. Wie was de schrijver van Jeremia?
 3. Over welke landen heeft Jeremia geprofeteerd?
 4. Hoeveel mensen heeft Nebukadnezar weggevoerd?
 5. Hoe begint Jeremia zijn klaaglied?
 6. Waarmee eindigt Jeremia zijn klaaglied?

Woordenbak Psalmregel

 1. Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
 2. Doch om Zijns Naams wil, om Zijn macht
 3. En Uw naam ter ere leven; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden. Zet achter beide woorden de letter “s”)
 4. Want God wil mij Zijn bijstand biên;
 5. O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. De HEER’ wou mij wel hard kastijden,

Woordenbak Tekst

 1. Ruk, door Uw macht, mij uit het slijk; behoed
 2. Om mij mijn kroon ’t ontrukken;
 3. De HEER zal in dit moeilijk leven,
 4. God is een Toevlucht voor de Zijnen,
 5. Des (Dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 6. Laat nooit mijns vijands wens gelukken:
 7. D’ aarde sloeg van schrik aan ’t beven,

Woordenbak Psalmregel

 1. ’t Is de HEER, die ’t recht der armen,
 2. Want deze God is onze God;
 3. Zo gaat het elk, dien God bemint.
 4. Wie is aan onzen God gelijk, (voeg de letter w aan het gevonden woord toe)
 5. Mijn redder is mijn God.
 6. Zalig moet men noemen, Die hun Maker roemen.