Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Lage Vlakte 13, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Thema: Bijbeltekst

Woordenbak

 1. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
 2. Ik hef tot U, Die in de hemel zit,
 3. Geeft lof den HEER’, Die eeuwig leeft (laatste letter niet gebruiken van benodigde woord)
 4. Die trouwe houdt, en eeuwig leeft,
 5. Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
 6. Wiens gunst ons troost; zult Gij ’t niet wezen?
 7. En aan mijn ziel het leven geeft.

Thema: Psalmregel

Woordenbak

 1. Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Trouwe houdt in eeuwigheid.
 4. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 5. Van nu tot in all’ eeuwigheid. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 6. Tot in het laatste nageslacht. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 7. Voor het dankbaar nageslacht,

Thema: Psalmregel (s) Pasen

Woordenbak

 1. Maar nu, nu heeft, met gunstig’ oren, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 2. De Koningstelg, die Hij Zijn bruid wil noemen, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 3. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
 4. Zo (Dit woord moet u in het antwoord gebruiken)
 5. In alles recht en vlekkeloos geschouwd,
 6. En (Dit woord moet u in het antwoord gebruiken)
 7. Dat al, wat Gij getuigd hebt, ongeschonden
 8. Voor (Dit woord moet u in het antwoord gebruiken)
 9. Dan zal ’t heidendom U vrezen;
 10. Ten (Dit woord moet u in het antwoord gebruiken)
 11. Op hogen toon, met psalmen prijzen.
 12. Op Salem ligt gespreid,

Het zijn 12 vragen, maar vier woorden krijgt u cadeau. Er blijven dus acht vragen over!!

Thema: Bijbeltekst/ Goede Vrijdag

Woordenbak

 1. En Hij heeft zich tot mij geneigde;                                                        
 2. Veler
 3. Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.                                         
 4. Zich Mijn volk gedragen.                                                                           
 5. Een muitgespan heeft Mij ter prooi verkoren,                                
 6. En
 7. Brandofferen, noch offer voor de schuld                                          
 8. Daar d’ overtreders van Uw wetten,                                                   
 9. En Hij verhoorde mijn gebeden,                                                           
 10. Maar heeft verhoord, wanneer Ik uit d’ ellende                                            

Het zijn 10 vragen, maar 2 woorden krijgt u cadeau. Er blijven dus 8 vragen over!!