Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: Jeremia

 1. Onder welke koningen profeteerde Jeremia?
 2. Wie hielp Jeremia dat hij niet werd overgegeven in de handen van het volk?
 3. Wie profeteerde nog meer ten tijde van Jeremia?
 4. Welke valse profeet profeteerde ook ten tijde van Jeremia?
 5. Welke buitenlander haalde Jeremia uit de put?
 6. Van wie kreeg Jeremia reiskost en een geschenk, en liet hem gaan?

Woordenbak Psalmregel

 1. De HEER, de God der legerscharen,
 2. s ‘HEEREN goedheid kent geen palen,
 3. Hun (dit woord kunt u gebruiken in uw antwoord)
 4. Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald
 5. Zalig hij, die in dit leven
 6. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;
 7. ‘k Zal gedenken hoe voor dezen
 8. Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.

Woordenbak Tekst

 1. Gij koninkrijken zingt Gods lof;
 2. Geeft den God des hemels eer,
 3. Zingt beurtelings en dankt den HEERE
 4. En tot een zegen stellen;
 5. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
 6. Hem verhogen in mijn lied.

Woordenbak Psalmregel 

 1. ’t Is trouw, al wat Hij ooit beval;                                          
 2. De HEER, zal u steeds gadeslaan,
 3. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
 4. Gewis, Gij zult, all eeuwen door (haal de laatste 2 letters weg van het gevonden woord)
 5. In God is al mijn heil, mijn eer,
 6. Die voor eeuwig zal regeren,