Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar

Thema: Dienen

 1. Tot wie zegt de HEERE: ,,Laat Mijn volk trekken, dat het Mij diene?
 2. Welk gebod zegt over de andere goden: Gij zult u voor die niet buigen, nog het dienen!
 3. Wie zei: Kiest dan heden, wie gij dienen zult… Maar ik en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen!
 4. Tegen wie zei Jezus: Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
 5. Tegen wie zei Jezus: En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.
 6. Welke vrouwen uit Galilea waren Jezus gevolgd om Hem te dienen?

Thema: Storm

Woordenbak: Tekst

 1. Hij doet de grote waat’ren zwellen, (uit deze regel zoeken wij 3 woorden)
 2. Een felle storm verzelt alom Zijn treên;
 3. De golven zwijgen stil; Staan (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
 4. Zodat zij vloed en stormen tergen,
 5. Opdat z’ op God hun hope stellen zouden;
 6. Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,
 7. Hij doet den storm bedaren; De golven zwijgen stil. (uit deze regel zoeken wij 2 woorden. Die woorden moet u andersom gebruiken in uw antwoord. Dus het laatste woord van die 2, als eerste)

Woordenbak: Psalmregel

 1. En roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan
 2. Hier ’t vette van Uw huis gesmaakt;
 3. ‘k Had U dan tot spijs – Vette tarw’ doen groeien,
 4. Uw wil is altoos wijs en goed;
 5. Tot schapen, die Hij voedt en weidt,
 6. Wij danken U, barmhartig God,
 7. Uw gunst sterkt meer dan d’ uitgezochtste spijzen,