Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar
Thema: de boeken van Samuël

 1. Was Abner de krijgsoverste van Saul of David?
 2. Wie was er priester in Nob?
 3. Wie was er koning van Gath?
 4. Wie wordt er koning over Israël na de dood van Saul?
 5. Waar gaat David wonen, na de dood van Saul?
 6. Hoe heetten Davids eerste zonen? 
   

Woordenbak Psalmregel

 1. Mijn ziel, herdenk met heilig beven,                         
 2. Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)  
 3. Gedenkt aan ’t woord gesproken tot Uw knecht,             
 4. Behoud ons, HEER der legermachten,                      
 5. Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen,
 6. De HEER betoont Zijn welbehagen