Vanaf heden zijn we niet meer te beluisteren via de kabel 104.1 via Ziggo. Opties zijn: Ether 107.3 FM of via online luisteren.
Als u in de Meente/weidegreven Woont, kan u gebruikmaken van het Meentenet. Voor meer info; contactpagina

Miezmoor

Miezmoor is het Bijbelse puzzelprogramma van de C.B.O. 
De titel is Hebreeuws voor ‘Psalmen’. Dit zegt meteen iets over de inhoud van het programma. In het programma worden psalmregels opgenoemd en het is aan u om aan de hand van de aanwijzingen de oplossing te vinden. De ene keer is deze oplossing een regel uit de berijmde psalmen, een andere keer is het een bekende Bijbeltekst.
Een variant op deze puzzels is een uitzending met vragen die u moet beantwoorden en waarbij u uit ieder antwoord een letter moet halen.

Met dit programma kunt u uw Bijbelkennis testen en verbeteren. Ook maakt u iedere week kans op een presentje. De puzzel wordt op woensdagavond uitgezonden. Tot de zaterdaguitzending krijgt u de gelegenheid om uw antwoord aan ons door te geven. De vragen worden gesteld aan de hand van de oude berijming. Doet u mee? 

Uw oplossing kunt u sturen naar CBO Genemuiden, Dorus Rijkersstraat 2, 8281 DG, Genemuiden of doorbellen op 038-3856479.
Op zaterdagavond word rond de klok van 20:30 de oplossing bekend gemaakt. 
Wilt u in deze uitzending niet worden gebeld, vermeld dan uw telefoonnummer NIET op uw inzending.

Vragen: Wie-wat-waar

1. Wie waren vol van geloof en de Heiligen Geest?
2. Noem 5 tekenen die gelovigen zullen volgen! (U kunt het antwoord vinden in Markus)
3. Noem 16 zaken die de liefde doet en niet doet! ( U kunt het antwoord vinden in de 1e Korinthebrief)
4. Wat zijn de 9 gaven van de Geest? (U kunt het antwoord vinden in de 1e Korinthebrief)
5. God heeft sommigen in de gemeente gesteld. Wie? (U kunt het antwoord vinden in de 1e Korinthebrief en in Efeze)
6. Wat zijn de vruchten van de Geest?

Woordenbak: Psalmregel
1. En op Zijn daân, alom geprezen, (uit deze regel zoeken wij 3 woorden)
2. De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER’, den zegen;
4. Dan zal Hij al Uw volk beheren,
5. De volken zullen U belijden, (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
6. Is z’ als de pen van een, die vaardig schrijft.

Woordenbak: Tekst

1. Let toch, en zie op vromen en oprechten; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
2. Ik blijf den HEER’ verwachten;
3. Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder,
De (dit woord kunt u in uw antwoord gebruiken)
4. Geloften, dag bij dag; (Let op: 1e letter veranderen in een ‘b’ en laatste letter weglaten!)
5. O God mijns heils, mijn Toeverlaat,
6. O Vader, dat Uw liefd’ons blijk’; (zet letter ‘s’ achter het gevonden woord)
7. Dat ’s HEEREN zegen op u daal; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)

Woordenbak: Psalmregel
1. Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
2. Hij voert hen aan, die voor mij strijden.
3. Laat ’s HEEREN lof ten hemel rijzen; (uit deze regel zoeken wij 2 woorden)
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
5. In Zijne tent, rondom Hem zo vol luister,
6. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;