Hosanna is een programma van Martha en Thomas.
In dit programma worden christelijke liederen gedraaid zoals gospol, opwekking en afgewisseld met gedichten.

We nodigen u van harte uit om eens mee te luisteren.