Miezmoor (vakantie bericht)

Laatste puzzel voor de vakantie: woensdag 24 juli
Laatste uitzending voor de vakantie: zaterdag 27 juli
Eerste uitzending na de vakantie: zaterdag 7 september
Eerste puzzel na de vakantie: woensdag 11 september.

Voor alle genoemde datums geldt D.V.

Deze website van de CBO is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel is. 
De CBO kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op deze website.

De CBO is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op deze website zouden voorkomen.
De CBO is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een bezoek aan deze website.

Op deze website zijn hyperlinks naar andere website's opgenomen. De CBO is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid en de inhoud van deze website's.

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud hiervan te kopieëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CBO.

De CBO behoudt zich het recht om zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzingen in deze website aan te brengen.

De CBO streeft naar een permanente toegangelijkheid van deze website. Niettemin behoudt de CBO zich het recht om de website zonder verdere aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

Op deze website is er de mogelijk om reacties/commentaar te plaatsen, deze reacties worden gecontroleerd en indien ze in strijd zijn met de grondlegging van de CBO zullen ze of worden aangepast dan wel verwijderd. Deze regel is ook toepasbaar op het gastenboek.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Privacy Policy

Wij maken gebruik van externe sites om functionaliteit toe te voegen aan cbozwartewaterland.nl. Informatie over bezoekcijfers en het gebruik van cbozwartewaterland.nl verkrijgen wij door gebruik te maken van Google Analytics. We bieden de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media door share-buttons van Facebook, Twitter en Google Plus.
Al deze scripts leggen met cookies* informatie op uw computer vast, vaak om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over u bijhouden te verrijken.

(Door u de mogelijkheid te geven cookies te kunnen accepteren of te weigeren voldoen we aan de telecomwet die in juni 2012 is ingevoerd)

*Wat is een cookie, klik hier voor informatie

(De CBO behoudt zich het recht om veranderingen te kunnen aanbrengen in de inhoud van deze diclaimer.)
Typ en of taalfouten voorbehouden.