Miezmoor (vakantie bericht)

Laatste puzzel voor de vakantie: woensdag 24 juli
Laatste uitzending voor de vakantie: zaterdag 27 juli
Eerste uitzending na de vakantie: zaterdag 7 september
Eerste puzzel na de vakantie: woensdag 11 september.

Voor alle genoemde datums geldt D.V.

Algemene gegevens:

Naam: Stichting de “Christelijke Bejaarden Omroep” (afgekort: C.B.O.)

Nummer KvK: 41023241

Contactgegevens:

Correspondentie-adres: Dorus Rijkerstraat 2, 8281 DG Genemuiden

Adres studio: Buzenland 3, 8281 XD Genemuiden

Telefoonnummer: 038-3856479

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.cbozwartewaterland.nl

RSIN: 8136.63.854

Actief in sector: Welzijn: overig welzijnswerk / Levensbeschouwelijk: religieus geënte instelling

Actief in: Nederland (regio Zwartewaterland)

Betaalde medewerkers: Geen

Aantal vrijwilligers: Circa 30

Statutair bestuur van de instelling:

Voorzitter: H.J.H. van der Vegte

Secretaris: vacant

Penningmeester: H.L. Marijs – van der Vegte

Vice-voorzitter: M. Eenkhoorn

Algemeen adjunct: H. van der Horst

Kascommissie: H. Doosje, H. van der Horst

Hoofdredacteur: H.J.H. van der Vegte

Programmaredactie: H. van der Horst, H. Doosje, J. Visscher, M. Eenkhoorn, H.J.H. van der Vegte

Secr. progr. Redactie: H.J.H. van der Vegte

Hoofd techniek: M. Eenkhoorn

Doelstelling:

Doelgroep: Gelovigen, Ouderen, Zieken.

De doelgroep voor de Christelijke Bejaarden Omroep zijn gelovigen, ouderen en zieken, maar daarnaast is iedereen welkom en zijn de uitzendingen voor iedereen te ontvangen en te beluisteren. Iedereen mag daarnaast b.v. verzoekplaten aanvragen voor het verzoekplatenprogramma “Op Verzoek” op de zaterdagavond. De uitzendingen worden verzorgd vanuit onze studio aan het Buzenland (in het dienstencentrum “de Meente”) te Genemuiden.

Statutaire doelstelling: Stichting de “Christelijke bejaarden Omroep” heeft op 21 januari 1983 statutair vastgelegd dat de stichting ten doel heeft het krachtens haar grondslag, door middel van het verzorgen van uitzendingen, opheffen van de eenzaamheid bij mensen, speciaal bestaande bij bejaarden en zieken, en deze mensen door middel van het verzorgen van uitzendingen dichter bij elkaar te brengen.

Grondslag: De stichting is gegrond op de Bijbel en de drie formulieren van Enigheid.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Beleidsplan: De C.B.O., is een onafhankelijke omroeporganisatie die uitzendingen verzorgt met een interkerkelijk karakter. De programma’s hebben een christelijk karakter. Concreet houdt dit in dat in deze programma’s het Woord van God centraal staat. De uitzendingen worden verzorgd door vrijwilligers uit Zwartewaterland, komend uit diverse leeftijdscategorieën. De uitzendingen worden verzorgd vanaf oktober 1977.

Werkzaamheden: Vrijwilligers kunnen overdag en ’s avonds werkzaamheden uitvoeren voor de stichting. De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn onder andere het voorbereiden en of verzorgen van radioprogramma’s, het bezoeken van en of (telefonisch) contact hebben met luisteraars, het benaderen van luisteraars en of derden om mee te werken aan programma’s.

Live uitzendingen:

Woensdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur (via 107.3 FM en meentenet):
“Neem even de tijd” afgewisseld door het programma “De Kniepliende”. Ook wekelijks op de woensdagavond het puzzelprogramma “Miezmoor” en    ook afwisselt de programma’s “Als op Levenszee”, “Uitgelicht”, “Hosanna” en “Hosanna Bijbelschool”.

Zaterdagavond van 19.00 uur tot en met 22.00 uur(via 107.3 FM en meentenet):
“De verjaardagen van de afgelopen week”, vervolgens het programma “Op verzoek”, een overdenking, de oplossing van de Miezmoor-puzzel en afwisselend de programma’s “Uitgelicht, Muzikaliteiten en “Een lied voor mijn Schepper”.

Digitale uitzending: Maandag tot en met vrijdag (elke werkdag) van 10.00 uur tot 17.00 uur (via Meentenet): Gevarieerd programma van diverse christelijke liederen onder de noemer “C.B.O., van alles wat”

Betrokkenheid derden: Onze luisteraars zijn nauw bij ons betrokken. Zo is de C.B.O. een omroep van en voor luisteraars.

De betrokkenheid komt op diverse manieren tot uiting:

 • Door het aanvragen van verzoekjes voor het programma “Op Verzoek”
 • Door het inspreken van de gedichten voor “Het Gedichtenkwartier”
 • Door het mee puzzelen met het puzzelprogramma "Miezmoor".

Financieel:

Inkomsten: De C.B.O. is afhankelijk van giften en donaties van luisteraars. Ook doet de C.B.O. een beroep op vrijgevigheid van bedrijven en instanties.

Besteding inkomsten: Besteding van de inkomsten zijn t.b.v. huur van de studioruimte, huur zenduren, verzekeringen, internet/telefoonkosten, reparatie en vervanging apparatuur en inventaris, organisatorische kosten waaronder b.v. administratiekosten, representatiekosten, kosten webhosting etc.

Beloning/vergoedingen: De C.B.O. is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen betaalde krachten. De vrijwilligers krijgen geen geldelijke en of materiële beloning of vergoeding. Aanschaf van materialen en middelen kunnen gedeclareerd worden ter overlegging van de aankoopbon en alleen de werkelijke kosten worden vergoed. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen reiskosten vergoed worden echter na overleg en goedkeur van het bestuur. Normaliter worden er geen reiskosten vergoed.

Financieel overzicht 2021:

cbo

Bestedingen 2022: In 2022 zijn er extra kosten begroot voor de onderstaande doelen/bestedingen:

 • In verband met de vorming van een streekradio verdere ontwikkeling naar internetradio. Hiermee extra kosten voor Bumastemra / Sena.
 • Vervanging van diverse apparatuur (MD-spelers etc.)
 • Reparatie mengtafel/vervanging faders. De faders zijn >15 jaar oud en zijn aan vervanging toe.

Activiteitenverslag:

Terugblik

Het jaar 2021 hebben we achter ons. Een jaar wat we niet snel zullen vergeten. Corona en de maatregelen als gevolg van corona hebben wederom ons leven en het werk van de CBO bepaald. Desondanks mochten we als team veel werk hebben mogen verrichten ten dienste van de Heere. Gebruikelijke contacten met luisteraars moesten noodgedwongen op een andere wijze plaats vinden dan gebruikelijk maar gelukkig konden we ons werk blijven doen, zij het dat we de nodige inventiviteit in moesten brengen om datgene wat we met ons allen al jaren met veel plezier doen, mogelijk te maken.

Toekomst

Het werk voor de CBO mag ook in 2022 weer verder gaan. We hopen en bidden dat we kracht en gelegenheid krijgen om dit te kunnen blijven voortzetten.

Natuurlijk is het goed om even stil te staan bij het vorige jaar. Misschien waren er ook dingen, die we anders en beter hadden kunnen doen. Hoe de toekomst van de CBO er uit zal zien, blijft best een beetje onzeker. Dat hebben we ook al bij eerdere jaarwisselingen aangegeven, concreet is daar nog weinig over te zeggen.

Studio en uitzendingen

We draaien nu inmiddels 2,5 jaar in de nieuwe studio aan het Buzenland. In het afgelopen jaar zijn er her en der optimalisaties uitgevoerd om het geluid te verbeteren. Daarnaast hebben we i.v.m. corona het aantal contacten verminderd met als gevolg dat er periodes maar beperkt gebruikt gemaakt kon worden van de studio. Naast deze beperkende maatregelen mochten we ervaren dat, juist in deze voor de veel luisteraars maar ook CBO-medewerkers eenzame en moeilijke periode, het zeer gewaardeerd werd dat onze uitzendingen toch door konden gaan. Het was voor velen het “lichtpuntje” in de week waar men zo naar verlangde.

Vergaderingen

In verband met corona zijn er geen fysieke medewerkersvergaderingen geweest. Ook kon om corona-redenen de jaarvergadering niet doorgegaan. Daarnaast is er maar 2 x vergaderd zei het met een beperkte aanwezigheid van het programmaredactieteam. Deze vergaderingen hebben op 1 juli en 1 november 2021 plaats kunnen vinden. Uiteraard is er overleg geweest, maar dit ging via mail, watts-app-groepen en uiteraard via de telefoon.

Van de programmaredactievergaderingen zijn verslagen en een geüpdatete actiepuntenlijst opgesteld en verspreid.

 

PROGRAMMA-OVERZICHT

Woensdagavond

19:00 – 19:45 uur:

 • Neem Even De Tijd. Verhalenprogramma ter bemoediging. Uitgezonden op de 2e, 3e, 4e en 5e woensdag in de maand.
 • De Kniepliende. Een programma met leuke verhalen en anekdotes in het dialect verzorgt door de Gallemuner Toalkring.
 • (1e woensdag in de maand)

19:45 – 20:15 uur:

 • Bijbels puzzelprogramma Wie, Wat Waar of de woordenbak.

20:15 – 21:15 uur:

 • Uitgelicht-herhaling. Informatief programma met interviews over actuele zaken in Zwartewaterland.
 • Als op Levenszee. Informatief programma afgewisseld met muziek.
 • Lofprijs en Aanbidding. Met aanbiddingsliederen en mooie luistermomenten.
 • Hosanna Bijbelschool. Een serie bijbellezingen door Dato Steenhuis of J.W. Ouweneel.

21:15 – 21:30 uur:

 • Gedichten Kwartier herhaling

21:30 – 22:00 uur:

 • CBO’s klassiek (Muziekprogramma)

Zaterdagavond

19:00 – 19:15 uur:

 • Verjaardagen Van de Afgelopen Week. Programma waarin luisteraars gefeliciteerd worden die in de afgelopen week jarig zijn geweest). Daaraan verbonden bezoekwerk vooraf.

19:15 – 20:15 uur:

 • Op Verzoek. Verzoekprogramma van en voor luisteraars.

20:15 – 20:30 uur:

 • Korte meditatie verzorgd door predikanten, kerkelijk werkers, e.d.)

20:30 – 20:45 uur:

 • Oplossing Miezmoor. Oplossing van de puzzel van voorgaande woensdag. Daaraan verbonden het bakken/aanschaffen en bezorgen cake door CBO medewerkers.

20:45 – 21:00 uur:

 • Gedichten Kwartier. Gedichten afgewisseld met passende liederen. Ingesproken door verschillende gasten.

21:00 – 22.00 uur:

 • Interviewprogramma met nieuws en achtergronden uit de regio. 1 x per maand.
 • Dit programma is een speurtocht naar het ontstaan en de ontwikkeling van het christelijke lied. 2 x per maand.
 • Zingend Naar De Zondag. Muzikaal programma ter voorbereiding op de zondag. 1 x maand.

Bijzondere uitzendingen

- Wo 10 maart: Geen uitzending i.v.m. biddag
- Doordeweeks: Extra uitzending via het Meentenet vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur op de doordeweekse dagen tijdens het programma “CBO, van alles wat” met op de woensdagochtend een specifiek programma-onderdeel  met de titel “Luisterend Zingen” met een uitleg van een psalm.
- Di. 27 april: Speciale uitzending in hetr teken van Koningsdag met toespraken, interviews, verhalen en veel muziek.
- Di 4 mei: Extra uitzending i.v.m. dodenherdenking (19.45 uur t&m 20.30 uur.
- Elke vrijdagavond: Extra uitzending via het Meentenet op de vrijdag vanaf 19.15 uur tot 20.15 uur van de weeksluiting in de Meente.
- Wo. 21 juli.- wo. 18 aug.: Vakantieprogrammering (o.a. herhalingen en muziek)
- Wo 3 november: Geen uitzending i.v.m. dankdag
- Vr. 24 dec.: Extra uitzending in samenwerking met de gezamenlijke kerken waarin een kersttoespraak van burgemeester E. Bilder en om 21.00 uur life meerdere liederen waaronder het “Stille Nacht” en het “Ere Zij God” op straat gezongen.

ZWARTEWATER-FM
3 keer per jaar is er een programmaraadvergadering bij Zwartewater-FM. De CBO is in dit overleg vertegenwoordigd door de voorzitter. Naast dit overleg informeert Zwartewater-FM meerdere keren per jaar hun medewerkers en ook de CBO over de gang van zaken.

STREEKRADIO
Zwartewater-FM is in overleg met diverse lokale omroepen in de directe omgeving van Zwartewaterland. Hoe de te vormen streekomroep er uit gaat zien, is nog onduidelijk. De insteek van de streekradio is dat de onderlinge lokale omroepen zelfstandig zouden kunnen blijven en er op programmatisch en technisch gebied gezamenlijk opgetrokken zal worden.

SLUITING
Er is met veel plezier en enthousiasme gewerkt aan de programma’s van de CBO. Veel werk verzet op de avonden, maar ook door de weeks vele avonden/uren om de programma’s voor te bereiden. Daarnaast het bedenken en ontwikkelen van nieuwe en in het bijzonder de extra programma’s i.v.m. corona.

De medewerkers van de CBO konden helaas dit jaar niet bij luisteraars op bezoek. Dit werd telefonisch gedaan.

Heel veel werk wordt er verzet om het uitzenden wekelijks weer mogelijk te maken. Wij weten dat er vele mensen naar onze programma’s luisteren in Zwartewaterland, maar ook in de regio. Door de uitzending via internet behoeft de afstand geen probleem meer te zijn.

We moeten ons realiseren dat we afhankelijk zijn van God die alles bestuurt en ons de kracht en de lust geeft om bezig te zijn voor de CBO. Aan Hem alle dank!!